Programmera dig för framgång

Energin som tar dig framåt är din andra nyckel till framgång Del 2 av Henrik Pettersson

Energin som tar dig framåt är din andra nyckel till framgång. skriver Henrik Pettersson i sin andra gästartikel här på bloggen. Här ger han dig en hint om vad som krävs för att programmera dig för framgång, som är namnet på hans nya bok. Vi kommer uppmärksamma boksläppet i ett webinar ingående i Våga sälja hälsa, där Henrik intervjuas av Max Söderpalm. 

Jag börjar med två frågor till dig.

Hur finner du motivationen när du är på väg någonstans dit du verkligen vill?

Hur fyller du på energin, som du måste ha för att ta dig framåt?

Din andra nyckel hjälper dig att få att hitta viljan som får dig att fortsätta framåt, återfinna lusten och asfaltera uthålliga vägar mot dina syften, mål och visioner.

För att hålla farten uppe, läsa kompassen rätt och inte släppa blicken på målet du vill komma fram till gäller det att veta hur du hanterar surdegar. Det finns saker som inte riktigt går som du vill.

Det handlar ofta om dåliga samveten, och hur du bryter en vana som tar dig bort från målet. Så att tankarna du har inte sänker dig, istället får du ny energi.

Ibland hämmar tryggheten dig

När du vänder motgång till framgång, kommer du få förklaringen till varför trygghet ibland kan vara utvecklingens fiende.

Den andra nyckeln lär dig hur du ökar din mentala styrka. Så att du kan programmera dig för en bättre verkningsgrad. Du preparerar dig helt enkelt med ett jävlaranamma. Det hjälper dig och förser dig med tändande gnistor.

Fundera på vad som ger dig energi? Hur funkar du när saker går emot och hur kan du bli bättre på att fortsätta framåt istället för att stanna och tveka.

Anmäl dig till Webinaret Programmera dig för framgång, där Henrik Pettersson blir intervjuad av Max Söderpalm.

Läs mer om Henrik här

Läs också om Framgångstro, din första nyckel till framgång.

Här kan du beställa boken Programmera dig för framgång