Skip to content

Är det värt 10 minuter per dag att få allt du vill?

Är det värt 10 minuter per dag att få allt du vill? Du har säkert hört uttrycket ”leva som man lär”. Det är ett spännande uttryck eftersom allt blir mycket mer trovärdigt om det är så. Sagt och gjort. Jag driver bokförlaget Soderpalm Publishing, som i 15 år har gjort allt vi har kunnat förContinue reading “Är det värt 10 minuter per dag att få allt du vill?”